सीमाकाकू

पूर्वाश्रमीची ती लीना बोंटडकरांची झाली ती सीमा(काकू);

आम्हाला शिकवले तिने कसा करावा प्रत्येक कठीण प्रसंगाचा खीमा,

तीच्या आगमनाने पळून गेला सुहासकाकाच्या कुंडलीतला मंगळ;

सुहासकाका आणि ती असले की असते आम्हा मुलांची खायची चंगळ,

तिच्या पोटि जन्माला आलं जेंव्हा प्रणव रूपी एक गोंडस बाळ;

तेंव्हापासून सुरू झाला तीच्या भरभराटीचा सुवर्ण काळ,

लहानपणापासूनच तीने दिले प्रणवला शिस्तीचे धडे;

चान्स मिळाला तर नक्की खाऊन बघा तीच्या हातचे गरमागरम पत्रवडे,

तीला वाटतं सर्वच र्मुलींनी व्हावं प्रणव वर फिदा;

म्हणून केला चीज आणि बटरला त्याच्या आहारातून अलवीदा,

मला म्हणते खूप यश मिळव आयुष्यात माझ्या बाळा;

सल्ला असतो तीचा सदैव दारू आणि सिगरेटचा मोह टाळा, 

प्रणवला ती लाडीगोडीने म्हणते अप्पू;

लहानपणापासून तीला जवळचे वाटतात मुन्ना आणि पप्पू,

आहे तिचा गोंदवलेकर महाराजांवर खूपच विश्वास;

तळमळतो तीचा जीव जर प्रणवने खाल्ला नसेल अन्नाचा एक घास, 

अश्विनीला सासुबाईंच्या रूपात मिळाली अजून एक आई;

सीमाकाकू नक्कीच सांगेल प्रणवला नको करूस ४/५ नातवंडांची घाई,

अश्विनीच्या रूपात तीला मिळाली एक सदगुणी सून;

क्षणोक्षणी प्रणवच्या पाठीशी उभी रहील असो सन अथवा मून,

तीचा प्रयत्न असतो नात्यातले बंध रहावेत नेहमीच घट्ट;

लवकरच सुरू करेल ती प्रणव आणि अश्विनीकडे नातवंडांचा हट्ट!!!

माझ्या जीवनातील आनंद यात्री: माझ्या सासूबाई (रागावणं माझ्या स्वभावातच नाही)

मी पेशाने वकील. अनेक कौटुंबिक प्रकरणे मी निकालात काढलेली होती. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये सुनेला सासूचा काहीना काहीतरी त्रास हा असायचाच. त्यामुळे एकूणच सासू ही सुनेची शत्रूच असते, हा संस्कार माझ्या मनावर झालेला होता.

माझं लग्न झाले. अनेकदा सासूशी कसे वागायचे याचे सल्ले दिल्यामुळे मला भिती नव्हती. आणि माझ्या आयुष्यात सासू नामक प्रकरण सुरू झाले. माझ्या वैचारिक विश्वातील शत्रुत न बसणारी अतिशय भाबडी, सरळ, गरीब वागणारी, जिला साधंसुधं सुद्धा रागं भरता येत नाही अशी बाई मला सासू म्हणून लाभली.

आमच्याकडे एक कामाला रूक्मिणी नावाची बाई लावली होती. ती काम नीट करत नसे. मी कोर्टाच्या कामानिमित्त दिवसभर बाहेर असायचे. घरी अशी सासू. बायका पण बरोबर जोखतात मालकिणींना. मी घरी आले की पसारा तसाच असायचा. ती बाई काम करायचा आव आणायची. आज काय तिने अभंगच म्हणून दाखवला. उद्या काय तिला दुसरे अर्जंट काम आहे. अशा एक ना दोन अडचणी ठरलेल्या. शेवटी मी माझ्या सासूबाईंना सांगितले. तिला जरा नीट काम करायला सांगा. नाहीतर तिला आपण काढून टाकू. रोज मी संध्याकाळी घरी आले की त्यांना विचारायचे, ‘तिला तुम्ही ओरडलात का? ‘ त्या रोज तिला गोड शब्दांत काम करायला सांगायच्या, पण ओरडू काही शकायच्या नाहीत. मला कळेना सासूला कसे सांगावे, म्हणजे त्या, त्या बाईला ओरडतील. शेवटी एक दिवस मीच त्यांना घरातून ऑफीसला जाताना धमकावले की, ‘आज जर तुम्ही तिला कामावरून काढून टाकायची धमकी दिली नाहीत, किंवा सरळ कामावरून काढून टाकले नाहीत, तर आज तुमचे व माझे जबरदस्त भांडण होईल.’ मला माहित होते माझ्याशी भांडण करायचे सासूबाईंना जास्त टेन्शन येणार त्यामुळे आज त्या बाईला नक्कीच ओरडतील किंवा कामावरून काढून टाकतील.

संध्याकाळी मी नेहमी प्रमाणे घरी आले. आल्या आल्या सासूबाईंना विचारले, तुम्ही रूक्मिणीला बोललात की नाही?. त्या म्हणाल्या “हो, हो, बोलले तर, चांगले खडसावले”. मी त्यांना विचारले तुम्ही काय बोललात. तर त्या मला म्हणाल्या, मी तिला सांगितले, “ते तुझ्या कामावर प्रसन्न नाहीयेत”

माझ्या जीवनातील आनंदयात्री

माझ्या आयुष्यात आलेल्या, अनेक व्यक्ती, माझ्यासाठी, आनंदयात्री, आनंददायी ठरलेल्या आहेत. त्या व्यक्तींची माझ्या आयुष्यातील आठवण, ही कदाचित आनंदाची असेल, दुःखाची असेल, पण प्रत्येक आठवण, ही मला आनंद देणारीच आहे. अशा माझ्या आयुष्यात आलेले जे अनेक आनंदयात्री आहेत, त्या, त्या व्यक्तींशी घडलेल्या प्रसंगांचा मला तुमच्याशी थोडा, थोडा परिचय करून देणे आवडेल.

यात तुम्हाला माझी सासू, नणंद, जाऊ, कामवाल्या, माझे अशील, मैत्रिणी, मित्र, रस्त्यातील वाटसरु असे अनेक लोक भेटतील. ज्यांमुळे मला कायम कसा आनंदच मिळाला हे मी तुम्हाला सांगणार आहे.

Translation

For last few years, I am working as a Japanese translator. Frankly speaking, word to word translation is an imperfect concept, because a given word in a given language often carries more than one meaning; and because a similar given meaning may often be represented in a given language by more than one word. With Globalization, demand of business documentation is increasing, due to which generally documents are maintained in multiple languages such as English language and national language. Hence translation plays a vital role.

The literal meaning of Translation means, communication from the source language text converting with effective meaning into target language text. It is the process of translating words or text from one language into another language.

Though translation is an art, it is not easy at all. For a translation to be true or to convey appropriate meaning the translator must know both languages. And knowledge related to the documents domain is always an additional advantage. The translator’s role is as a bridge for “carrying across” values between cultures and by no means is an inactive and mechanical one. The features of competent translators are as follows;

1)    A very good knowledge of the source language, written and spoken.

2)    An excellent command on the language into which he / she is expected to translate (target language)

3)    Familiarity with the subject matter of the text being translated.

4)    Sense of when to “translate literally” and when to “paraphrase”, so as to assure true translation between the source and target language.

5)    A competent translator must not only be bilingual but also bicultural.

Challenges faced while translating Japanese to English or vice versa;

The script of Asian languages such as Japanese, Chinese etc. is different from the Western languages. Japanese is written in combination of three scripts: Hiragana, Katakana and Kanji (originated from Chinese characters). The Japanese Ministry of Education designated 1,945 characters as “Jooyou Kanji” (常用漢字), which is the most frequently, used characters. Similar phonetic words indicate different meaning with different kanji’s. While translating from source language to target language which is Japanese or vice versa, translator should know the appropriate usage and meaning of kanji.

Though Japanese are much a head in technology, they do not prefer going ‘paperless’J. You can see them carrying bunch of printouts for meeting. These printouts are often in two languages: Japanese (for Japanese counterpart) as well as English (for non-Japanese counterpart). Hence there is need to match meaning in whichever language.

There is a concept called as “back translation or retranslate”. A “back-translation” is a translation of a translated text back into the language of the original text, made without reference to the original text. Comparison of a back-translation with the original text is sometimes used to validate the accuracy of the translation. Generally in the context of machine translation, a back-translation is also called a “round-trip translation.”

Normally a Japanese person even though he can speak and understand English prefers all documents to be in Japanese. Hence there is great demand for Japanese bilingual translators 😄……

फौदाच्या निमित्ताने

‘फौदा’ नेटफ्लिक्स मालिका पाहिली.

राजकीय विषयावरील अभ्यासपूर्ण आणि तरीसुद्धा रंजक अशी मालिका काढता येऊ शकते याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे फौदा ही मालिका आहे.

पॅलेस्टाईन सारखा संवेदनशील विषय हाताळला आहे. मालिका गतिमान आहे सुंदर आहे. गुणवत्ता, अभिनय सर्वार्थाने अप्रतिम आहेच.

पण मला जाणवलेली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यागासाठी आवश्यक असलेली राष्ट्रभावना  म्हणजे हौदा.

पॅलेस्टाईन व ज्यू यांच्या  मध्ये काय फरक होता असा विचार केला तर ‘एक राष्ट्रीय संकल्पना’एवढा एकच फरक होता असे जाणवले.

मोसाद व पॅलेस्टाइन मुस्लिम हे सुडाचाच खेळ खेळत होते पण एकाच यामागे राष्ट्राच्या अपमनाचा सूड तर दुसरीकडे मात्र वैयक्तिक सूड. परीणाम इस्त्रायलचा जय.

राष्ट्रीय भावनेचे दर्शन, टेक्नॉलॉजी ची ताकद याचे भव्य दर्शन तर आहेच पण त्याच बरोबर वैयक्तिक सूडातून येणारे खोकलेपण, एकटेपण आणि परकेपण इतकी अचूक पणे टीपली आहे कि ती एक सूडकथा न राहता अतिशय प्रत्ययकारी भावकथा  बनली आहे.

निष्पाप जीवांची फरफट इतक्या प्रत्ययकारी पद्धतीने साकारली आहे की मन सुन्न होऊन जाते.

इस्लामची कृरता व ज्यू लोकांची निडरता ज्या सुंदर पद्धतीने चित्रित केली गेली आहे की तो प्रचार न वाटता, सुंदर असं समाज जीवनाचे चित्रण झालं आहे.

कथा इतकी वास्तववादी तयार केली आहे की प्रत्यक्ष इतिहासच आपण बघतो आहोत असा भास होतो.

राजकीय विषयावर सखोल चिंतन पाहिचे असेल त्यांनी फौदा उर्फ दंगल ही मालिका जरूर पाहिली पाहिजे. माझ्या कडून दहा पैकी दहा गुण.

राजकारण आणि राजकारणी

राजकारण आणि राजकारणी

तुमच्या व्यक्ती आणि वल्ली मधल्या या सगळ्या वल्या एकत्र केल्या तरी आमचा एक राहुल बाबाच त्यांना पुरेसा आहे. तुमच्याकडे पुस्तक पैसे देऊन विकत घ्यावं लागतं तर आमच्याकडे सर्व करमणूक फुकट आहे.
आर के लक्ष्मण म्हणू नका, वसंत सबनीस म्हणून नका, चाचा चौधरी असुदे, पण जर राजकारण नसत किंवा राजकारणी नसते तर यांच्या व्यंगचित्रावर कुणीतरी हसलं असतं का? जगभर पसरलेल्या या सर्व व्यंगचित्रकारांच्या पोटापाण्याचा बंदोबस्त कोण करतो? हेच राजकारण व राजकारणी ना? कोणतही हास्य कवि सम्मेलन हे राजकारण व राजकारणी यांच्याशिवाय पूर्ण होऊ शकेल का?
फक्त विनोदी नाही, तर जगभरातील कला, साहित्य व संस्कृती ही जिवंत आहे, ती प्रामुख्याने राजकारण व राजकारणी लोकांमुळे.
पण त्यांच महानपण बघा कधी घेतात ते या समृध्द वारशाचे श्रेय? नाही कधीच नाही
या उलट मराठी साहित्य सारस्वतांमधील प्रतिगामी दुर्गा भागवत या राजकारण्यांच्या विरुद्ध साहित्यातून राजकारणी चलेजाव असा लढा उभा करतात, तरी बिचारे राजकारणी हूं की चूं करत नाहीत व साहित्याला मसाला पुरवण्याचे आपले कार्य नित्यनियमाने सिद्ध करत असतात.
दोन मिनिटे असंबद्ध बोलण्याची स्पर्धा घेतली तर ह्या भल्याभल्या साहित्यिक प्राण्यांची फेफे उडेल पण आमचे राजकारणी तासंतास असंबद्ध बोलून जनतेची करमणूक करत असतात. साहित्यिक एक तासभर भाषणाचे हजारो रुपये घेतात आणि आमचे राजकारणी ही करमणूक मोफत करतात.
मिळमिळीत जादूचे प्रयोग पाहण्यासाठी आम्ही दोन दोनशे रुपयाची तिकीट काढून थिएटर मध्ये जातो पण राजकारणी कसले जबरदस्त जादूचे प्रयोग मोफत करून दाखवतात. खळखळत वाहणाऱ्या नदीच्या जागी ताजमहाल उभारतो तर मुलांच्या खेळण्याच्या जागेवर चकचकीत मॉल पाहता येतो, पण यांच्या जादूचे ना कौतुक ना शाबासकी.
म्हणून मी म्हणतो आपण राजकारण आणि राजकारणी यांच्यावर टीका न करता त्यांचं कौतुक आणि अभिनंदन करूया. या अतिशय दुःखमय जगामध्ये आनंदाचे चार शिंतोडे उडविण्याचे,करमणूक करणारे हेच ते खरे कलाकार आहेत.
काय पटतय ना?

Curious kids or parents at test 😲- Part 5 (Rendezvous with the Thalaiva)

It was lazy Sunday afternoon. We were having lunch. My kiddo finished his lunch and asked me “Mamma can I watch cartoon?” I said “Yes” He ran into the other room. By now my kiddo had learnt to switch the channels on his own. So me and my husband continued with our lunch. He was allowed to watch specific cartoons and selected channels like National Geographic, Discovery etc. 

After some time we finished our lunch and I went into the other room where my kiddo was supposedly watching cartoons. When I entered the room I saw awestruck look on my Kiddo’s face and some Hindi movie playing on TV instead of cartoon.

When I entered the room my kiddo asked me in the shocked tone, “Mamma how baby comes out?”

Me: Had I not told you earlier that Doctor performs a small operation and takes out the baby?? (I had told him only about Ceaserian delivery. Had never dared to tell him about normal delivery)

Kiddo: But they didn’t do any operation at all. Then how did the baby come?

Me: Who didn’t do any operation??

My kiddo pointed at the man on the TV.

My kiddo had switched on the TV. He was about to switch the channel when he saw some scene in the hospital. Assuming it’s kind of documentary he continued watching the program. Was it really some documentary?

Actually Rajanikant, the original Thalaiva’s famous movie “Robot” was showcased and my kiddo had just witnessed a scene where the robot performs a very complicated delivery of a woman. It is shown in movie that the robot disentagles the umbilical cord around baby’s neck and slowly pushes the baby down for normal delivery. In the process the health of the woman gets critical and some doctor in the room shouted “she is dying” 

Me (Alas!): The baby can come out in another way also. There is a special way between Mamma’s legs. 

Kiddo (with crinkled nose): Between Mamma’s legs??

Me: Yes, and that is called as normal delivery and when the baby comes out by doing operation it is called as Ceaserian delivery.

Kiddo: Mamma, how did I come out??

Me: It was a normal delivery.

Kiddo: Does it hurt??

Me: Yes, little. But it’s worth it. Is it not?? Because after delivery I had you…

Was my little question bank done with his questions?? I bet you have already guessed the answer. 

Readers may also feel whether such elaborate discussions were really necessary. Stay tuned to find out what more questions the Thalaiva had instigated in my young one’s mind and my take as a mother on these questions. (To be continued)

She Who Knows No Bounds

Strong women aren’t simply born, they are forged through the challenges of life. With each challenge they develop mentally and emotionally. They move ahead with their head held high and a strength that cannot be denied. This was what I experienced over a weekend when I watched 2 women-centric films in the theatres.

First was a retelling of a famous story of a mother risking her life to get back to her infant son “Hirkani” and the other one a biopic “Saand ki Aankh” (Bulls Eye) based on the lives of Revolver Dadi’s (Shooter Granny’s) who took up shooting at the age of 60 and have won more than 30 National level shooting competitions.

There is not much of a difference between Hirkani and Chandro Tomar and Prakashi Tomar other than the era they come from 17th Century and late 1990’s respectively. All 3 of them did great things in life.

How did the cry of her infant baby give Hirkani the courage to descend the impossibly steep Paschim Kada that too at night? Wasn’t she afraid? One wrong step a slip here and a slip there and she wouldn’t have lived to see the sunrise.

(Hirkani and the steep Paschim Kada)

The Tomar Dadi’s are not far behind when it comes to breaking the stereotypes. Coming from a regressive village setting where even lifting your veil was considered a crime. These Granny’s yielded guns as if they were on a war against all the patriarchs. It was a shame to watch their living conditions. They were literally baby producing machines for the men who knew nothing else other than to have sex and smoke pots of Hookah.

(Shooter Dadis Chandro and Prakashi Tomar)

Hirkani a resident of the Raigadwadi a small village at the base of the magnificent Raigad fort the second capital of Swarajya ruled by Chhatrapati Shivaji Maharaj a ruler of the Maratha kingdom. A Milkmaid by profession she used to milk her cows and take the milk up the fort for the royalty. Everyday at sunset the canon at the main entrance of the fort used to fire signalling the closure of the gate. One fine day of “Kojagiri” when Hirkani’s husband was on a scout tour of the Janjira fort, her mother in law in the neighbouring village visiting a doctor, the baby all alone at home tended by a nanny who was supposed to leave in the evening, Hirkani missed the canon and was stuck on Raigad.

Chandro and Prakashi were also stuck albeit not on a fort but in the clutches of their ruthless good for nothing husbands. They had lost 60 years of their lives giving births, changing the used Hookah pots, cleaning cow dung, working in the fields, in the brick furnaces earning money all of which was usurped by the patriarchs. Such was the suffocation in their lives.

All hopes lost for the three, they did the unthinkable. Hirkani climbed down the Paschim Kada without any formal training, fought a child killer wolf in her quest to protect her baby. The Tomars took up shooting for their daughter and granddaughter who were afraid of the gun, the society and their own family.

These women have shown us that bravery and courage lies not in brute strength but in your will power. As the curtains closed I left the theatre with moist eyes. Is there a limit to the courage, perseverance, love of a woman? I asked myself. A voice answered “There are no bounds”

Introduction to software testing

Hello folks

In today’s blog post , I am going to tell you about software testing basics.

 What is software testing?

Primary goal of software testing is to find out defects in the context of requirements.

Software testing is a broad spectrum planned activity conducted by Quality Analysis team which includes quality assurance and quality control.

Quality assurance activities seek to prevent buggy code and Quality Control implements actual testing to find out defect.

Software testing is fundamentally using software as end user and finding deviations from what is expected , keeping in mind human perspective of software applications. Finding a bug in an application needs  good analytical abilities, observation, patience and of course a lot of questioning attitude. 😊

What is Defect ?

Defect is error state of software application that results in deviation from expected behaviour.

For example :

A login page has two fields Email and password and login button.

login

If user is able to login by entering wrong password, then this is a defect .

Objectives of software testing :

1.Uncover defects in software product

2.Verify conformance of product features to functional and non functional requirements

3.Undestand risks involved and implement steps to minimize risks

Different test techniques are used to derive feasible number of tests to be conducted as number of possible input and output combinations can be enormous for even simple piece of code

Software Testing Life Cycle

Software testing life cycle has phases phases :

Requirement Analysis − In this phase requirements to de developed are examined in detail.

Discussions and clarifications are conducted with respective stakeholders to analyse and document requirements.

Output of this phase can be requirement clarification document.

Test Planning – In this phase, Test Team plans approach of testing , scope of test effort , cost and resource estimates.

Scope of testing identifies implicit and explicit test items with respect to requirement clarification document.

Out of scope test items are also mentioned with respect to requirement being developed. Approach of testing identifies different test techniques to be used.

Test Case Designing – In this phase test scenarios and test cases are derived based on requirement. Test data is also identified for test cases.

Test cases are mapped to use cases or user stories in Requirement Traceblity Matrix to ensure optimum test coverage.

Output of this phase is Test case document

Test Environment Setup – This phase involves setting up a test environment as per hardware and software configurations required to test.

For Ex : Setting up local QA server or preproduction instance depending on phase of testing

Test Execution − During this phase, actual testing is carried out as per test cases prepared.

Test results are documented.

Defects are reported using Defect Tracking Tools.

Any fixed defects are also retested.

Test Closure – A consolidated test report is prepared depending on scope of testing effort.

Different test metrics are prepared to evaluate test effort conducted.

For Ex : defect density, number of test cases executed, number of test cases passed.

Hope today’s post helped you understand basics of software testing.

Keep watching  this space for more as we dive deep in an ocean of “software testing”.

त्याचं घोरणं🎵🎵

त्याचं घोरणं🎵🎵
त्याच्या खर्ज्यातल्या घाsची
आणी काळी पाचच्या घाsची
चालली आहे जुगलबंदी।
माझ्या डोळ्यांच्या पहा-यात मात्र,
झालीये झोप जायबंदी ।।1।।
शरण आले देवा तुला, देते मी खात्री,
नवस फेडीन तुझा, जागून सात रात्री।
अशक्य आहे थांबणं, आता त्याचं घोरणं,
माझ्यासाठी कर देवा, त्याचंच अंगाई गाणं,
त्याचंच अंगाई गाणं ।।2 ।।
– स्वाती कुलकर्णी.
16.6.89