Categories
General Topic

For our newest member of उखाणा क्लब-

आम्हा भावंडात तिने केला घट्ट शिक्षणाचा पाया,
म्हणूनचं शुभांगीताई कडे बघत आम्ही कधीच नाही घालवला अभ्यास करताना वेळ वाया..

Categories
General Topic

For our newest member of उखाणा क्लब-

आम्हा भावंडात तिने केला घट्ट शिक्षणाचा पाया,
म्हणूनचं शुभांगीताई कडे बघत आम्ही कधीच नाही घालवला अभ्यास करताना वेळ वाया..

Categories
General Topic

उखाणा

आजचा उखाणा-

लहानपणापासून कबीरला आवडतो खूप खेळायला ट्रॅक्टर,
माझ्या यशात आहे आई बांबांचा मोठा फॅक्टर,
ठरवलं एकदा की मी आहे फर्म कॅरॅक्टर,
विक्रमरावांचं नाव घेते होऊनचं दाखवलं की नाही मी शेवटी डाॅक्टर!!