त्याचं घोरणं🎵🎵

त्याचं घोरणं🎵🎵त्याच्या खर्ज्यातल्या घाsचीआणी काळी पाचच्या घाsचीचालली आहे जुगलबंदी।माझ्या डोळ्यांच्या पहा-यात मात्र,झालीये झोप जायबंदी ।।1।।शरण आले देवा तुला, देते मी खात्री,नवस फेडीन तुझा, जागून सात रात्री।अशक्य आहे थांबणं, आता त्याचं घोरणं,माझ्यासाठी कर देवा, त्याचंच अंगाई गाणं,त्याचंच अंगाई गाणं ।।2 ।। – स्वाती कुलकर्णी. 16.6.89

हात दे हातात गंss

(मैत्रिणी बरोबर हुंदडायची ईच्छा झाल्यावर…) हात दे हातात, बागडू मौजेत, चल जाऊ झोकात गं….. डोंगर माथ्यात,मंद सूर्यास्तात, हात दे हातात गं…. बांबूच्या बनात, माडांच्या सावलीत, हात दे हातात गं… स्वप्नांच्या जगात, जाऊ या ढगात, हात दे हातात गं… लोळूया मजेत, मखमली गवतात, हात दे हातात गं… कोकीळेला सादत, मेंढ्यांच्या कळपात, चल जाऊ झोकात गं…. गोडContinue reading “हात दे हातात गंss”