Kinfolk club

निवांत

आज मला
जरा निवांत झोपूद्या

बंद खोलीत
उघड्या खिडकीतून
ताऱ्यांशी बोलूद्या
आज मला जरा निवांत झोपूद्या

पांघरलेल्या चुकांना
हळूच डोकावून बघुद्या
आज मला जरा निवांत झोपूद्या

उद्या पळू कि परत, शोधायला !!
माझं काय आणि कोण
आज फक्त बसुद्या
जरा… निवांत झोपूद्या
जरा निवांत झोपूद्या

निरंजन कुलकर्णी
१८-जुलै-२०२०