माझी प्रिय पूर्वा

आजच्या चार ओळ्या आहेत माझ्या प्रिय पुर्वा साठी;

देवानेच बांधुन ठेवल्या होत्या आमच्या लग्नाच्या गाठी,

विधीलिखित लिहून ठेवलेली ती वेळ आली;

२००९ साली आमची पहिली भेट झाली,

तीच्या येण्याने आयुष्यात आली खूपच छान बहार;

नेहमीच ठेवती ती माझा डायेटयुक्त आहार,

तीचा सल्ला म्हणजे दुख्खावर पेनरीलिफ बाम;

परफेक्शन असतं तिचं कुठलेही असो काम,

प्रत्येक कार्यक्रमात असतो तीचा प्रेमाचा आहेर;

मान ठेवते सर्वांचां सासर असोवा माहेर,

ठेवते ती सदैव भावनांवर संतुलित ताबा;

तीच्या खूपच जवळचे आहेत ओंकार आणि बाबा,

सईचे मार्क छान असतात असो कुठलीही सेमिस्टर;

म्हणुनच आहे पूर्वा माझी परफेक्ट होम मिनिस्टर,

मला म्हणते ‘ reduce your tummy and increase your chest’;

अर्रे एकदा तरी नक्कीच करून बघा तिच्या केकची टेस्ट,

सगळेच म्हणतात पूर्वा आहे बोंटडकरांची नंबर वन सून;

आज सांगतो लवकरचं करू आपलं सेकंड हनीमून!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: