Categories
General Topic

For our newest member of उखाणा क्लब-

आम्हा भावंडात तिने केला घट्ट शिक्षणाचा पाया,
म्हणूनचं शुभांगीताई कडे बघत आम्ही कधीच नाही घालवला अभ्यास करताना वेळ वाया..

Latest posts by Ek Veda Kavi (see all)

Leave a Reply