सुट्टी नाश

आज आपली सुट्टी आहे
ट्रॅफिक शी कट्टी आणि
सोफा शी बत्ती आहे
आज आपली सुट्टी आहे
पिल्लाला सांगितलंय
निवांत झोपायचंय
बायकोला समजावलंय
बाहेर नाही जायचंय
तेव्हाच तो phone वाजतो
Boss म्हणतो “Production is down
No one is around ”
I defend say “Chill !!!”
He says “office आके  मिल !!!!!”
दोन मिनिटांच्या शांतते नंतर
बाहेर मी डोकावतो
आमच्या मावशींना आलेला
आजचा उच्चाह दिसतो
Jeans सगळ्या चिंब होवून
लटकत तारेवर पाडल्या आहेत
आणि कदाचित  त्यातल्या किल्ल्या
डुंबत तळाला बुडाल्या आहेत
आज माझी सुट्टी होती
Traffic शी कट्टी होती
Sofa शी बत्ती होती
आज माझी सुट्टी होती
— निरंजन कुलकर्णी (२०-ऑक्टोबर-२०१९)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: